Shop

Izdvojeni artikli
alfa-plam-commo-15-crna-gora

ALFA PLAM COMMO 15

Alfa Plam Commo 15,CIJENE,Podgorica,Crna Gora.Plamen dobijen pravilnim sagorijevanjem drveta u peći, emituje istu količinu ugljendioksida (CO2) koja bi bila oslobođena kao rezultat prirodnog raspadanja drveta. Količina ugljendioksida (CO2) dobijena sagorevanjem ili raspadanjem biljne mase, odgovara količini ugljendioksida (CO2) koju je biljna masa sposobna da dobije iz okoline i da je pretvori u kiseonik za vazduh i ugljenik biljke u toku celog njenog životnog vijeka.

Upotreba neobnovljivih fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas), suprotno onom što se dešava sa drvetom, oslobađa odnosno ispušta u atmosferu ogromne količine gljendioksida (CO2) sakupljenog milionima godina, stvarajući tako efekat staklene bašte. Korišćenje drveta kao goriva je zbog toga savršeno uravnotežena sa okolinom, zato što je drvo kao obnovljivo gorivo u ekološkoj harmoniji sa prirodom. Principom čistog sagorevanja u potpunosti se postižu ovi ciljevi, pa zbog toga firma ALFA PLAM projekat svojih proizvoda zasniva na tome.

Šta mi podrazumevamo pod čistim sagorijevanjem i kako se ono odigrava ?Regulacija i podešavanje primarnog vazduha i ubacivanje sekundarnog vazduha stvara odnosno uzrokuje sekundarno sagorevanje, ili tzv. post-sagorevanje, koje daje sekundarni plamen koji je po svojoj prirodi svetliji i jači od osnovnog ili primarnog plamena. Dodatak novog kiseonika (preko ubačenog vazduha) omogućava dodatno sagorevanje gasova koji nisu još do kraja izgoreli. Ovo znatno povećava toplotni učinak i smanjuje štetne emisije ugljenmonoksida (CO),zbog toga što je nekompletno sagorevanje svedeno na minimum. Ovo su osnovne karakteristike peći i ostalih proizvoda firme ALFA PLAM

Tehnički podaci :

 • Alfa Plam Commo 15 peć na pelet etažna
 • Omotač i vrata ložišta izrađeni od kvalitetnog lima. Bočne strane su ofarbane crnom bojom, dok se prednji okvir lakira u crvenoj, bež i crnoj boji.
 • Veliko, keramičko staklo na vratima ložišta i vidljiv plamen koji unosi dodatnu toplinu u prostoriju.
 • Bezbjedno i dugotrajno ložište izrađeno od specijalnog vatrootpornog čelika, i kotao od namjenski izrađenog kotlovskog lima
 • Komponente neophodne za funkcionisanje sistema za grejanje:
 • Ekspanziona posuda– omogućava stabilizaciju pritiska u kotlu i cijeloj instalaciji
 • Cirkulaciona pumpa snage – obezbeđuje nesmetano kretanje vode kroz sistem za grijanje
 • Ventil sigurnosti – pruža sigurnost instalacije u vidu ograničenja pritiska u instalaciji do 2,5 bara
 • Automatski odzračni ventil – obezbeđuje izbacivanje vazduha iz kotla
 • Slavina za punjenje i pražnjenje sistema
 • Su fabrički ugrađene u proizvod.
 • Sistemi za čišćenje koji dodatno olakšavaju korišćenje peći i omogućavaju pouzdano funkcionisanje sa najboljim performansama/ četka za čišćenje , tuburatori, lopatica za čišćenje gornje komore dimnih gasova
 • Snaga peći 15.5 kw
 • Snaga predata prostoriji 2.5 kw
 • Snaga predata vodi 13kw
 • Količina vode u kotlu 32 litara
 • Potrošnja peleta min1.2kg/h max 3.5kg/h
 • Kapacitet rezervoara za pelet -25kg
 • Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom 21h
 • Površina zagrijavanja 45-100m2
 • Težina peći 181/223 kg
 • Stepen iskorisćenosti 93-94%
 • Dimenzije: 520 x 570 x 1010 mm
 • Prečnik dimovodnog nastavka: 80 mm

Slični Artikli