Shop

Izdvojeni artikli
alfa-plam-commo-21-crna-gora

ALFA PLAM COMMO 21

Alfa Plam Commo 21,cijene,Podgorica,Crna Gora.Plamen dobijen pravilnim sagorijevanjem drveta u peći, emituje istu količinu ugljendioksida (CO2) koja bi bila oslobođena kao rezultat prirodnog raspadanja drveta. Količina ugljendioksida (CO2) dobijena sagorevanjem ili raspadanjem biljne mase, odgovara količini ugljendioksida (CO2) koju je biljna masa sposobna da dobije iz okoline i da je pretvori u kiseonik za vazduh i ugljenik biljke u toku celog njenog životnog vijeka.

Upotreba neobnovljivih fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas), suprotno onom što se dešava sa drvetom, oslobađa odnosno ispušta u atmosferu ogromne količine gljendioksida (CO2) sakupljenog milionima godina, stvarajući tako efekat staklene bašte. Korišćenje drveta kao goriva je zbog toga savršeno uravnotežena sa okolinom, zato što je drvo kao obnovljivo gorivo u ekološkoj harmoniji sa prirodom. Principom čistog sagorijevanja u potpunosti se postižu ovi ciljevi, pa zbog toga firma ALFA PLAM projekat svojih proizvoda zasniva na tome.

Šta mi podrazumevamo pod čistim sagorijevanjem i kako se ono odigrava ?Regulacija i podešavanje primarnog vazduha i ubacivanje sekundarnog vazduha stvara odnosno uzrokuje sekundarno sagorijevanje, ili tzv. post-sagorijevanje, koje daje sekundarni plamen koji je po svojoj prirodi svetliji i jači od osnovnog ili primarnog plamena. Dodatak novog kiseonika (preko ubačenog vazduha) omogućava dodatno sagorevanje gasova koji nisu još do kraja izgoreli. Ovo znatno povećava toplotni učinak i smanjuje štetne emisije ugljenmonoksida (CO),zbog toga što je nekompletno sagorevanje svedeno na minimum. Ovo su osnovne karakteristike peći i ostalih proizvoda firme ALFA PLAM

Tehnički podaci :

 • Nazivna toplotna snaga 21 kW (3 KW toplotnim zračenjem i 18 KW predata vodi)
 • Kapacitet rezervoara za pelet 45 kg
 • Zapremina zagrevanja 275-350 m3
 • Površina zagrevanja 105-135 m2
 • Masa proizvoda - Neto 196 kg
 • Nazivni stepen iskorišćenja 90 %
 • Dimenzije proizvoda (Š) 574 mm Dimenzije proizvoda (D) 620 mm Dimenzije proizvoda (V) 1225 mm
 • Minimalna potrošnja peleta 1,5 kg/h
 • Maksimalna potrošnja peleta 5,05 kg/h
 • Maksimalno vreme rada sa punim rezervoarom 30 h
 • Prečnik odvoda: 80 mm
 • Ekspanziona posuda zapremine: 10 L
 • Količina vode u kotlu: 32 L
 • Dimenzije: 574 x 620 x 1225 mm

Slični Artikli