Shop

Izdvojeni artikli
alfa-plam-commo-compact-crna-gora

ALFA PLAM COMMO COMPACT

Alfa Plam Commo Compact,cijene,Podgorica,Crna Gora.Novi model Commo Compact za korisnike kojima nije bitno grijanje prostorije u kojoj se nalazi kotao:
Prednosti u odnosu na standardan Commo model:

 • Vrata na prednjoj strani kotla, bolja termička izolacija prednje strane kotla
 • Staklo na vratima ložišta, mogućnost praćenja vatre u komori za sagorevanje
 • Dobra termička izolacija vrata ložišta, smanjeno odavanje toplote u prostoriji
 • Dobra termička izolacija spoljnih površina kotla, minimalna snaga koja se odaje u prostoriji zračenjem kotla
 • Motor dimnih gasova, veći kapacitet protoka dimnih gasova (148 m3/h
 • Vrata na prednjoj strani kotla

Plamen dobijen pravilnim sagorijevanjem drveta u peći, emituje istu količinu ugljendioksida (CO2) koja bi bila oslobođena kao rezultat prirodnog raspadanja drveta. Količina ugljendioksida (CO2) dobijena sagorevanjem ili raspadanjem biljne mase, odgovara količini ugljendioksida (CO2) koju je biljna masa sposobna da dobije iz okoline i da je pretvori u kiseonik za vazduh i ugljenik biljke u toku celog njenog životnog vijeka.Upotreba neobnovljivih fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas), suprotno onom što se dešava sa drvetom, oslobađa odnosno ispušta u atmosferu ogromne količine gljendioksida (CO2) sakupljenog milionima godina, stvarajući tako efekat staklene bašte. Korišćenje drveta kao goriva je zbog toga savršeno uravnotežena sa okolinom, zato što je drvo kao obnovljivo gorivo u ekološkoj harmoniji sa prirodom. Principom čistog sagorijevanja u potpunosti se postižu ovi ciljevi, pa zbog toga firma ALFA PLAM projekat svojih proizvoda zasniva na tome.

Šta mi podrazumevamo pod čistim sagorijevanjem i kako se ono odigrava ?Regulacija i podešavanje primarnog vazduha i ubacivanje sekundarnog vazduha stvara odnosno uzrokuje sekundarno sagorijevanje, ili tzv. post-sagorijevanje, koje daje sekundarni plamen koji je po svojoj prirodi svetliji i jači od osnovnog ili primarnog plamena. Dodatak novog kiseonika (preko ubačenog vazduha) omogućava dodatno sagorevanje gasova koji nisu još do kraja izgoreli. Ovo znatno povećava toplotni učinak i smanjuje štetne emisije ugljenmonoksida (CO),zbog toga što je nekompletno sagorevanje svedeno na minimum. Ovo su osnovne karakteristike peći i ostalih proizvoda firme ALFA PLAM

Tehnički podaci :

 • Dobro toplotna izolacija spoljne strane kotla ,
 • Minimalna emisija u sobi sa kotlom zračenja
 • Snaga predata vodi : 22.6 kw
 • Dimenzije: 590x615x1200mm
 • Kapacitet spremnika za pelet ; 45kg
 • Površina grejanja: 129-215 m2
 • Kolicina vode u kotlu 35.5 litara
 • Potrosnja peleta od 1.48 kg- 5.05kg /h
 • Maximalno vreme rada sa punim rezervoarom 30h
 • Stepen iskoriscenja 90.15 %
 • Tezina same peci 259 kg
 • Dimovodni otvor 80mm

Slični Artikli