Blog

Biznis i tehnologija

ZAŠTO TREBATE DA IMATE YOU TUBE KANAL ?

YouTube je sve u jednom – pretraživač, baza podataka u video-obliku, platforma i društvena mreža. Budući da se radi o Google servisu, video na ovoj platformi će uvek biti više povlašćen u odnosu na druge, kada je riječ o pretrazi na Google-u

Glavna Prednost

  • skladišti vaš video-materijal - besplatno
  • pruža mogućnost optimizacije za bolju vidljivost na pretraživačima,
  • video sa ove platforme možete emitovati na sajtovima, a link podijeliti čak i onima koji nemaju otvoren nalog na njoj

Građevinska industrija u Crnoj Gori čini okosnicu razvoja cjelokupne privrede koja uporedno sa digitalnim inovacijama čini osnovu ekonomske transformacije i modernizacije i, u tom smislu neophodna je baza za razvoj novih izvora i komparativnih prednosti.

Građevinsku kompaniju grade ljudski resursi, mehanizacija, oprema i reference izgrađenih objekata. S tim u vezi,od skoro se i kod nas kompanije odlučuju da sačuvaju u digitalnom formatu svoj razvojni put.Upravo ta mapa razvojnog puta pohranjena trajno na You Tube kanalu omogući će građevinskoj firmi koja baštini svoje reference, da odluči kojim će digitalnim pravcima kretati ka potencijalnim kupcima.

Postoje dva glavna kretanja kao polazna osnova i jedini realni pristup digitalnog obraćanja prema potencijalnim klijentima ili investitorima:

  • POVEĆANJE VRIJEDNOSTI KROZ VRIJEME
  • KONVERZIJA POSJETE KA PRODAJI

Prvi korak je naravno ključan za konverziju, ali ne i neophodan kako bi svoju kompaniju pozicionirali na tržištu digitalnih medija. Ukoliko ste se odlučili za dugoročnu kampanju onda samo kroz gradnju pozitivnog brenda odnosno imidža možete proizvodu povećati vrijednost kroz vrijeme.

Ako već danas donesete odluku da radove na objektima koji su u toku digitalizujete na You Tube kanalu, doprinijećete većoj vrijednosti budućim projektima. Vrijeme će raditi za Vas, jer interakcija koju ćete ostvarivati posredstvom platforme omogući će potencijalnom kupcu ključno povjerenje u proizvod koji nudite, a kompanija kroz povjerenje stiče gradnju pozitivnog brenda.

U drugom koraku koji treba da konverzuje posjetu prema prodaji proizvoda, možemo posmatrati kao zasebno kretanje ka krajnjem cilju, a to je povećanje prodaje. Kako bi ostvarili što veću posjetu svom digitalnom kanalu prodaje, sadržaj kojim se predstavljate mora biti kvalitetan i na inovativan način prilagođen i predstavljen.

Procenat uspješne konverzije ne zavisi u potpunosti od izdvojenih sredstava za oglašavanje, već do nivoa gradnje pozitivnog brenda kompanije. Kada su obje funkcionalnosti uključene, uspješnost konverzije dobija na značaju i povećanju.

IMATE SVOJU IDEJU, MI ĆEMO DODATI ZAČINE !

WWW.REGISTARFIRMI.ME