Blog

Biznis i tehnologija

DIGITALIZUJTE VAŠE PREDUZEĆE JEDNOSTAVNO !

Drage moje kolege, direktori, računovođe, preduzetnici.

PROBAJ PROVENTUM CLOUD OFFICE SISTEM 30 DANA BESPLATNO

Doslo je vrijeme za digitalizaciju. Ukoliko na današnji dan nemate elektronsku arhivu, ukoliko koristite papirni oblik dokumentacije, ukoliko ih stavljate u registratore na stolovima ili čak u fiokama, onda je ovo video za vas.

Takođe, ukoliko nemate elektronsku fiskalizaciju bezgotovinskih računa, ali na način da svaki dan pratite pdv stanje, odnosno pdv obavezu, kao i obavezu prema dobavljačima i obavezu kupaca prema vama, nemojte da brinete, zato što je od danas i vama dostupan Proventum.

Danas svi pričamo o digitalizaciji, a rijetko ko zna koliko je teško uvesti jedan digitalni proces, koliko treba znanja, ulaganja i truda. Zato smo osmislili Proventum, da omogućimo da na jednostavan i brz način digitalizujete svoje poslovanje.

Uz Proventum digitalizujete najvažniji segment svog poslovanja, a to su finansije i profit. Finansije i profit ujedno i predstavljaju najpovjerljivije informacije, zato smo od početka u Proventumu implementirali standard 27 hiljada, koji se bavi bezbjednošću informacija, kao i ISO 9001 koji se bavi kvalitetom usluge. Osim toga, uskladili smo se sa GDPR-om koji garantuje bezbjednost vaših ličnih podataka.

Proventum aplikacija je kreirana da vam olakša poslovanje. Nju dobijate defakto bez ulaganja, uz minimalnu mjesečnu nadoknadu. Ono što je najbitnije, jednostavnost Proventuma je takva da za par dana možete da ovladate čitavom aplikacijom. Proventum aplikacija vam olakšava poslovanje. Uz nju imate uvid u vašu dokumentaciju i finansije, a ono što je najbitnije, Proventum dobijate bez ulaganja, uz minimalnu mjesečnu nadoknadu. Važno je istaći da Provetumom ovladate za nekoliko dana i nakon toga možete da koristite vašu aplikaciju u potpunosti.

Zadovoljstvo mi je da vam predstavim funkcionalnosti programa Proventum.
Dashboard je prvi segment programa na kome su prikazane uz pomoć grafikona najvažnije poslovne informacije vaše kompanije. Prihodi su prikazani po mjesecima i u zavisnosti od izdavanja faktura mijenjaju se i vrijednosti na ovom grafikonu. Na isti način prilikom unosa ulaznih faktura, promjena se dešava i na grafikonu rashoda. Na kraju godine, ili u bilo kom drugom momentu, možete ispratiti svoj trenutni poslovni uspjeh. Pregled stanja po bankama i stanja na svakom od njih, ažurira se unosom izvoda date banke. Lako možete ispratiti svoje obaveze ili pretplate za pdv za tekući i prethodni mjesec do 15. u tekućem mjesecu. Kreiranje pdv prijave se vrši klikom na ovo dugme, generiše se automatski popunjena pdv prijava u zakonom propisanoj formi. Dugovanja prema dobavljačima, odnosno pretraživanja od kupaca su podaci dostupni na dashboard kao i pregled pet najboljih kupaca i pet najvećih dobavljača.
Sada ću vam pokazati kako se na jednostavan način može izdati faktura. Unosom partnera, datuma izdavanja,valute i svih obaveznih elemenata, dodajte uslugu, upišite cijenu i kliknite na napravi fakturu.

Nakon što ste provjerili sve sačuvane podatke, klikom na sačuvaj, izdali ste fakturu, a ukoliko želite da pošaljete dokument mejlom, možete to učiniti. Faktura se sada nalazi u knjizi izlaznih faktura i možete je pogledati. Kao što vidite, formirao se kjur-kod preko kog možete provjeriti ovu fakturu, da bi ste vidjeli direktan uticaj ovog knjiženja na bilanse. Klikom na finansije, u bilansima možete odmah pogledati prihod koji ste ostvarili. Sada možemo vidjeti kako se ovo izdavanje fakture oslikalo na prikazu prihoda i poslovnog uspjeha na dashboard. Klikom na dugme ažuriraj podatke, uočićemo nove vrijednosti. Proventum pored prikazanih finansijskih tulova nudi dokument menadžer sistem, gdje se arhivira sva dokumentacija u digitalnom obliku, razvrstana po tipu dokumenta i spremna za obradu. Osim pomenutih segmenata, postoji još i pravni sektor, gdje su smješteni svi komitenti i ljudski resursi, koji su zaposleni u kompaniji. Prijavite se za besplatnu probu u trajanju od mjesec dana i postanite naši zadovoljni korisnici. Hvala.

Vidjeli ste koliko je Proventum moćan alat. Ono što sam posebno htio da istaknem, da je Proventum kao inovacija nastao u Crnoj Gori i rijetka su preduzeća na svijetu koja mogu da koriste jedan ovakav alat, bez obzira da li se nalaze u Evropi ili negdje drugo. Zato svaki novi korisnik osim što digitalizuje svoje poslovanje, pomaže i da se ova aplikacija plasira na svjetsko tržište. Zato probajte Proventum još danas.