Blog

Biznis i tehnologija

Zašto je propala najuspješnija evropska "Crowdfounding" kampanja

Kickstarter angažovao novinara da otkrije zašto je propala najuspješnija europska "Crowdfounding" kampanja! Projekat dronova na platformi je prikupio 3,4 miliona dolara i propao!

Opširnije
Ponešto o konkurenciji!

Ponešto o konkurenciji!

U svim bitkama - vojnim, poslovnim i bračnim – pobjeđuje ona strana koja ima bolje informacije.

Opširnije
PRIRUČNIK ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA

PRIRUČNIK ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA

Istorijski gledano, svijet se od davnina oslanjao n a preduzetnike. Preduzetnici su bili lovci, istraživaci, inovatori, pronalazaci, izumite lji,..., da bi kasnijim razvojem društva i diverzifikacijom poslova, preduzetnici postali zanatlije, trgovci, poljoprivrednici. Medutim, tek u posljednjih 60 godina, a posebno sa razvojem informatickog društva, preduzetnici dobijaju prepoznatljiviju formu i postaju ono što su danas: osnova, kicma i zdravo tkivo svake nacionalne pa i svjetske ekonomije.

Opširnije

Šta je 3D štampa ?

3D štampanje  je proces izrade trodimenzionalnih čvrstih predmeta iz digitalnog fajla . Stvaranje 3D štampanog objekta se postiže korišćenjem aditiva različitih materijala . 3D štampani objekat se stvara  istiskivanjem uzastopnih slojeva  aditiva, dok cio predmet ne dobije svoj projektovani oblik. Kako 3D štampac radi?

Opširnije