Blog

Biznis i tehnologija

Pet savjeta kako da poboljšate sadržaj i izgled stranica na sajtu!

Nezadovoljstvo posjetilaca može rezultirati da se Vaša reklama pojavljuje rjeđe ili čak da se se u pretagama ne pojavljuje uopšte! Kako bi ste izbjegli da se to desi, pridržavajte se ovih 5 savjeta:

1# Ponudite adekvatan, koristan i originalan sadržaj

Učinite da stranica koji korisnici posjete klikom na reklamu bude direktno povezana sa tekstom reklame i ključnim riječima.

Budite konkretni kada korisnik traži određenu stvar. Ukoliko neko klikne na reklamu sportskog automobila ne bi trebalo da dođe do stranice na kojima se nude razni modeli autobobila.

Budite opširniji kada je to klijentu potrebno. Ukoliko korisnik npr. želi da uporedi različite modele digitalnih fotoaparata, vjerovatno neće žljeti da dođu do stranice na kojoj se nalaze specifikacije za samo jedan određeni model.

2# Promovišite transparentnost i stičite povjerenje

Otvoreno dijelite informacije vezane za Vaš posao i precizno objasnite čime se tačno bavite.

Detaljno opišite proizvod ili uslugu prije nego zatražite od posjetilaca da upišu svoje podatke.

Vaše kontakt podatke stavite na mjesto gdje će korisnicima biti jednostavno da ih nađu.

Ukoliko tražite lične podatke korisnika, objasnite zašto su Vam ti podaci potrebni i u koje svrhe ćete ih koristiti.

Odvojite plaćene oglase i slične linkove od odstalog sadržaja na sajtu.

3# Navigaciju na kompjuteru i mobilnom telefonu učinite jednostavnom

Dobro organizujte i dizajnirajte Vaše stranice, kako posjetici ne bi morali da lutaju po sajtu u potrazi za određenim informacijama.

Potrudite se da naručivanje proizvoda istaknutog u reklami bude brzo i jednostavno.

Izbjegavajte iskačuće reklame i prozore kao i bilo koji sadržaj koji će ometati pretraživanje sajta.

Pomozite korisnicima da pronađu ono što ih zanima određivanjem prioriteta u sadržaju Above-the-Fold.

4# Budite brzi – smanjite vrijeme učitavanja Vaše stranice!

Potrudite se da, kada neko klikne na Vašu reklamu, stranica na sajtu se učita brzo, bilo da se radi o telefonu ili računaru.

5# Učinite da Vaš sajt bude još bolje prilagođen pretrazi putem mobilnog telefona

Provjerite koliko je Vaš sajt prilagođen mobilnom telefonu i koliko se brzo preko njega učitava, takođe – saznajte i kako da ga u tom dijelu poboljšate.

Sajt možete testirati na linku koji Vam dajemo na kraju teksta. Tu možete naći i vodič kroz koji ćete saznati više o tome šta da uradite kako bi Vaš sajt bio još efektivniji putem mobilne pretrage.

Link: Mobile-Friendly Test