Registar

Sve firme na jednom mjestu!

MEDITERAN REKLAME

Žrtava fašizma, Budva
Marketing

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Mediteran reklame“ Budva osnovano je kao jednočlano društvo, radi obavljanja poslova upravljanja reklamnim prostorom na teritoriji Opštine Budva. Osnivač Društva je Opština Budva. U fokusu poslovnog angažmana ovog Društva nalazi se obavljanje poslova i aktivnosti od posebnog društvenog interesa, i to:
-upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva na održivim osnovama,
-uređenje reklamnog prostora, u skladu sa usvojenim planovima i programima privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji naše opštine,
-utvrđivanje i ubiranje taksi, poreza, nadoknada i drugih prihoda koji su od strane Osnivača prenešeni u nadležnost Društva,
-planiranje i realizacija investicija iz oblasti reklamnog prostora, a u saradnji sa nadležnim opštinskim organima i službama,
-preduzimanje mjera i aktivnosti na optimalnom održavanju postojećeg reklamnog prostora, kao i na implementaciji novih sadržaja reklamnog prostora,
-realizacija savremene marketinške koncepcije u oblasti reklamnog prostora,
-produkcija i implementacija reklama, oglasa i drugih informativno-propagandnih poruka,
-podsticanje i razvijanje svih vidova saradnje sa drugim organizacijama, ustanovama, agencijama i drugim subjektima iz oblasti upravljanja reklamnim prostorom,
- kontinuirani rad na ostvarivanju što boljeg i potpunijeg zadovoljenja potreba pravnih lica i građana iz domena korišćenja reklamnog prostora i
-održavanje, modernizacija i razvoj sopstvene tehnike na planu što kvalitetnijeg servisiranja naprijed navedenih poslovnih i razvojnih aktivnosti.

Lokacija

Postavljanje komentara

Zahtjev za verifikaciju

Možete da nas kontaktirate na broj telefona +382 20 240 871 i da nam izdiktirate podatke za profil:
Naslov: MEDITERAN REKLAME
Šifra: 4319

.

Druga opcija je da nam pošaljete email i da u poruci navedete podatke za profil:
Naslov: MEDITERAN REKLAME
Šifra: 4319.

Kontakt strana

Kontakt podaci

Mediteran reklame

Žrtava fašizma
85310
Budva

Kontakt forma

Koliko iznosi: 4 + 7 ?
Pošalji poruku
Dijeli dalje...