Registar

Sve firme na jednom mjestu!
RALEX RRB D.O.O.

RALEX RRB D.O.O.

Đoka Miraševića 17, Podgorica
Građevinarstvo, Izrada projektne dokumentacije

Ralex RRB d.o.o. je porodična firma osnovana 6.februara 1996. godine sa osnovnom djelatnošću: vođenje knjiga, konsultanstke usluge, uvoz - izvoz. Firma je zvanični zastupnik NIVETA DD OSIJEK - tvornice četaka, za Crnu Goru. Dodatno, firma zapošljava radnike sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjigovodstvenih usluga.Firma takođe posjeduje i sve računovodstvene programe neophodne za poslovanje.Ralex RRB d.o.o. vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Crnoj Gori. Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primjenu savremenih knjigovodstvenih softvera. Ralex RRB d.o.o. sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmjene svih elemenata ugovora uz saglasnost obije ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obijema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

Lokacija

Postavljanje komentara

Zahtjev za verifikaciju

Možete da nas kontaktirate na broj telefona +382 69 069 983 i da nam izdiktirate podatke za profil:
Naslov: RALEX RRB D.O.O.
Šifra: 4417.


Druga opcija je da nam pošaljete email i da u poruci navedete podatke za profil:
Naslov: RALEX RRB D.O.O.
Šifra: 4417.

Kontakt strana

Kontakt podaci

Ralex RRB

Đoka Miraševića 17
81000
Podgorica

Kontakt forma

Koliko iznosi: 4 + 8 ?
Pošalji poruku
159 people bookmarked this place