Registar

Sve firme na jednom mjestu!

RALEX RRB D.O.O.

Đoka Miraševića 17, Podgorica
Građevinarstvo, Izrada projektne dokumentacije

Ralex RRB d.o.o. je porodična firma osnovana 6.februara 1996. godine sa osnovnom djelatnošću: vođenje knjiga, konsultanstke usluge, uvoz - izvoz. Firma je zvanični zastupnik NIVETA DD OSIJEK - tvornice četaka, za Crnu Goru. Dodatno, firma zapošljava radnike sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjigovodstvenih usluga.Firma takođe posjeduje i sve računovodstvene programe neophodne za poslovanje.Ralex RRB d.o.o. vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Crnoj Gori. Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primjenu savremenih knjigovodstvenih softvera. Ralex RRB d.o.o. sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmjene svih elemenata ugovora uz saglasnost obije ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obijema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

Lokacija

Postavljanje komentara

Zahtjev za verifikaciju

Možete da nas kontaktirate na broj telefona +382 20 240 871 i da nam izdiktirate podatke za profil:
Naslov: RALEX RRB D.O.O.
Šifra: 4417.


Druga opcija je da nam pošaljete email i da u poruci navedete podatke za profil:
Naslov: RALEX RRB D.O.O.
Šifra: 4417.

Kontakt strana

Kontakt podaci

Ralex RRB

Đoka Miraševića 17
81000
Podgorica

Kontakt forma

Koliko iznosi: 2 + 7 ?
Pošalji poruku
Dijeli dalje...