Registar

Sve firme na jednom mjestu!

TOP MEGAS D.O.O

Novo selo b.b., Danilovgrad
Građevinarstvo, Zanatski radovi

U stolarske radove ubrajamo: izradu prozora, izradu vrata i oblaganje zidova lamperijom.

STOLARSKI RADOVI MATERIJAL:

Za izradu prozora i spoljnih vrata upotrebljava se drvena gradja:bor, hrast, ariš, jela i smrča. Kvalitet drveta mora u svemu odgovarati odredbama SRPS.D.E1.012 tj. drvo je neophodno da bude: suvo, sa

Maximalno 12% vlažnosti,Sa pravim vlaknima paralelnim sa podužnim ivicama obradjenog komada,zdravo,lijepeboje,bez oštećenja i nenapadnuto gljivicama.Za unutrašnja vrata, jer nisu izložena spoljnim uticajima, često se upotrebljavaju i prefabrikati:

panel-ploče,šper ploče (lepljenice),lesonit ploče i iverice.

STOLARSKI RADOVI PROZORI:

Uloga prozora – štiti unutrašnjost od atmosferskih uticaja, kroz zastakljeni dio osvjetljava prostorije dnevnom svjetlošću i vizuelno povezuje sa spoljnim prostorom,a kada je otvoren služi za provjetravanje.

Prozori su elementi i prostorija i fasada, ali se pri projektovanju prvo riješavaju potrebeza dnevnom svjetlošću prostorija, a zatim se uskladuju i rasporedjuju na fasadama.

Termička izolacija prozora u odnosu na zidove je znatno slabija,a gubici toplote su: kroz staklo, kroz okvire prozora i na sastavima krila sa okvirima i okvira sa zidovima.

Zvucna izolacija se postiže postavljanjem stakla u slojevima sa potrebnim vazdušnim medjuprostorom ili upotrebom specijalnog stakla koje omogućava toplotnu i zvučnu izolaciju.

Podjela prozora prema načinu zatvaranja:

  • Nepokretni
  • Obrtni oko krajnje ose (vertikalno ili horizontalno)
  • Obrtni oko srednje ose (vertikalno ili horizontalno)
  • Otklopni (sa ograničenim otvaranjem krila)
  • Obrtno - otklopni
  • Klizeći (horizontalno ili vertikalno)

Podjela prozora prema nacinu ugradjivanja:

1. Način ugradjivanja se razlikuje kod omalterisanih i neomalterisanih zidova i po tehnologiji ugradnje:

– mokro ili suvo ugradjivanje.

Dodatak (PDF dokument)

Lokacija

Postavljanje komentara

Verifikovani podaci

Kontakt podaci

Novo selo b.b.
81410
Danilovgrad

Kontakt forma

Koliko iznosi: 1 + 6 ?
Pošalji poruku
159 people bookmarked this place