Registar

Sve firme na jednom mjestu!

TITAN SECURITY D.O.O

Baku 92, Podgorica
Agencija za obezbjeđenje

Titan security d.o.o. (Podgorica, Crna Gora), svojim profesionalnim radom, svrstana je u vrh firmi koje se bave poslovima pružanja sledećih usluga: fizičko tehničko obezbjeđenje, bezbjedonosni konsalting, protivpožarna zaštita i ostalih usluga koje pružamo po zahtijevu klijenata.

U dosadašnjem radu smo uspostavili politiku kvaliteta i izradili jasne procedure za pružanje usluga. Svoju poslovnu politiku usmjeravamo ka kontinuiranom usavršavanju firme u tehničkom i organizacionom smislu.

U svojoj djelatnosti Titan security d.o.o. se bazira na striktnom poštovanju važećih propisa i zakona Države Crne Gore, kao i međunarodnog standarda kvaliteta ISO 9001:2008. Firma posjeduje sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom uspostavljen i da se primjenjuje. Poslovanje firme počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primjeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, kao i na apsolutnoj diskreciji i lojalnosti klijentu.

Imajući u vidu jedinstvene bezbjedonosne kapacitete kao garante kvaliteta, Titan security d.o.o. posjeduje na bezbjednosnom tržištu Crne Gore polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti kojom garantuje za sve štićene objekte.

Lokacija

Postavljanje komentara

Verifikovani podaci

Kontakt podaci

Titan Security

Baku 92
81000
Podgorica

Kontakt forma

Koliko iznosi: 5 + 8 ?
Pošalji poruku
159 people bookmarked this place