Registar

Sve firme na jednom mjestu!

TUJKO D.O.O.

Radanovići, Kotor
Građevinarstvo

“TUJKO” D.O.O je privredno društvo koje se bavi eksploatacijom tehničko - građevinskog kamena, proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala: frakcionisanog kamenog agregata, betona i betonske galanterije, uslugama prevoza kamionima i uslugama vršenja zemljanih radova (iskopa).

“TUJKO” D.O.O. - Kotor osnovano je 25.09.1992. godine sa osnovnom djelatnošću proizvodnja šljunka i pijeska i prerada agregata od kamena.

Godine 1995, dobijena je koncesija za eksploataciju kamena na ležištu ″Rudine″ u Nalježićima u trajanju od 10 godina tj. do 2005 godine. Preduzeće je počelo rad sa skrommnim voznim parkom od jednog kamiona i jedne male mobilne drobilice koja se opsluživala ručnim putem, kapaciteta 6 m3/h.

Danas, privredno društvo “TUJKO” D.O.O. posjeduje: ugovor o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena do 2018 godine, odobrenje za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na eksploatacionom polju „Rudine“-Nalježići koje zahvata površinu od 7,53 ha; Posjeduje "Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije tehničko-građevinskog kamena" ; "Licencu za izvođenje rudarskih radova na površinskom kopu „Rudine“ Nalježići, opština Kotor".

Lokacija

Postavljanje komentara

Zahtjev za verifikaciju

Možete da nas kontaktirate na broj telefona +382 69 069 983 i da nam izdiktirate podatke za profil:
Naslov: TUJKO D.O.O.
Šifra: 4358.


Druga opcija je da nam pošaljete email i da u poruci navedete podatke za profil:
Naslov: TUJKO D.O.O.
Šifra: 4358.

Kontakt strana

Kontakt podaci

Tujko d.o.o.

Radanovići
85330
Kotor

Kontakt forma

Koliko iznosi: 2 + 6 ?
Pošalji poruku
159 people bookmarked this place