Račun za male poreske obveznike koji nisu u sistemu PDV-a

<div class="panel panel-default"><!-- Default panel contents -->
<div class="panel-heading"><b>Obrasci - Besplatno preuzimanje</b></div>
<!-- List group -->
<ul class="list-group">
<li class="list-group-item"><a title="Račun-faktura bez PDV za izvođenje građevinskih radova" href="/images/obrasci/otkup/Račun-faktura bez PDV za izvođenje građevinskih radova.xlsx">Račun-faktura bez PDV za izvođenje građevinskih radova</a></li>
<li class="list-group-item"><a title="Račun-faktura bez PDV za robu i usluge - paušalac.xlsx" href="/images/obrasci/otkup/Račun-faktura bez PDV za robu i usluge - paušalac.xlsx">Račun-faktura bez PDV za robu i usluge - paušalac</a></li>
<li class="list-group-item"><a title="Račun-faktura bez PDV za robu i usluge.xlsx" href="/images/obrasci/otkup/Račun-faktura bez PDV za robu i usluge.xlsx">Račun-faktura bez PDV za robu i usluge</a></li>
<li class="list-group-item"><a title="Račun-faktura bez PDV za usluge - paušalac" href="/images/obrasci/otkup/Račun-faktura bez PDV za usluge - paušalac.xlsx">Račun-faktura bez PDV za usluge - paušalac</a></li>

<li class="list-group-item"><a title="Račun-faktura bez PDV za usluge.xlsx" href="/images/obrasci/otkup/Račun-faktura bez PDV za usluge.xlsx">Račun-faktura bez PDV za usluge</a></li>
</ul>
</div>